Nájsť svoju cestu

Žiadala som o očistenie a poznanie, aby som mohla ísť svojou cestou

Išla som hlboko, hlboko, veľmi hlboko kolmo dolu hneď od vchodu. Prišla som do priestoru, kde som nič nerozoznávala, ale vedela som že tam je svoj svet.

Dostala som poznanie, že človek presne takto má svoj reálny svet zahmlený, nerozumie mu, ale pritom všade hneď diriguje a upravuje podľa seba, všetko chápe len podľa svojho okliešteného rozumu.

   Aby sme veci,svet poznali, pochopili, videli, počuli, potrebujeme sa ZJEDNOTIŤ s daným prostredím, situáciou, vecami atď., stať sa nimi, rozplynúť sa v nich, stratiť seba, byť súčasťou toho! Vtedy poznám, pochopím, prežijem niečo, dostanem POZNANIE  CEZ  PODSTATU.

Pridaj komentár