Nielen rozprávky

brozurka

Zápisky z putovania za poznaním

Poznanie potrebujem k tomu, aby som porozumela životu. Aby som pochopila, čo sa okolo mňa deje a z akého dôvodu sa to deje. Prijať to, precítiť a riešiť podľa impulzu duše. Aby som získala  radosť, spokojnosť, nadšenie pre život. Podľa toho viem, že idem svojou vlastnou životnou cestou.

Cesty poznania sú rôzne. Ja som cestovala do jemnejších úrovní nášho bytia. Prechádzala som cez košatú rozkvitnutú čerešňu aj so svojimi sprievodcami do horného, stredného alebo dolného sveta.  Hneď po skončení tejto imaginárnej cesty som si urobila zápisky, aby som si uchovala prežité dojmy a VNUKNUTÉ POZNANIE.

Vnorte sa do sveta fantázie a predstavivosti. Čítajte moju vlastnú prežitú rozprávku. Prijmite to odo mňa ako dar pre Vás, ktorí hľadáte svoju vlastnú cestu. Ktorí podporíte vlastnú cestu tých  druhých.                                                                                                           


Eva Bahnová
2002 – 2007

Otvoriť ZÁPISNÍK