Získať odvahu pre človeka

Zišla som dolu, dostala som sa do bežnej krajiny – príroda, mierne zvlnené kopce, šíril sa z toho úžasný pokoj. Šla som ďalej, na úbočí stála žena a pásla kravu, išiel odtiaľ tiež úžasný pokoj. Šla som ďalej, tam chlapi kosili, tiež sa šíril úžasný pokoj.

Poznanie: ŠLO O ZJEDNOTENIE SA ČLOVEKA S KRAJINOU, S DARMI PRÍRODY A S BOŽÍMI ZÁKONMI. Z ľudí vyžaroval pokoj, sloboda, zázemie v Bohu. Všetko plynulo bez akýchkoľvek rušivých momentov. Prirodzene prijímali a prirodzene dávali. Bola tu harmónia, ktorá vyplývala z Božej prítomnosti vo všetkom. Nebolo treba rozmýšľať o žiadnej odvahe žiť, o odvahe robiť to alebo ono, všetko išlo samozrejme.

 

 

Pridaj komentár